Yunusa LGA, Towns Zip Codes Baituwa 632102 Bomba 632102 Bukti 632102 Bulabulin 632102 Buluk Buluk 632102 Chillima 632102 Chokolo 632102 Damatoshia 632102 Dekwe 632102 Dilala 632102 Diriti 632102 Dogaltura 632102 Garin Kaigama 632102 Gremadi 632102 Gremari 632102 Gursula 632102 Jilo 632102 Kafaje 632102 Kalgi 632102 Kanamma 632102 Karaguwa 632102 Karigi 632102 Konta Kunu 632102 Kusur…