kafin Hausa L.G.A Zip Codes District: Bulangu Bulangu 731102 G/Dadada 731102 Gamatuwai 731102 Gamayin 731102 Gilador 731102 Hago 731102 Jabo 731102 Kaigamari 731102 Karalbali 731102 Kullimi 731102 Kwatalo 731102 Majawa 731102 Mexam 731102 Safa 731102 Shakato 731102 Shakato Etd 731102 Shamakeri 731102 Yayari 731102 Zango Kura 731102 District: Kafin Hausa Abdallawa 741103 Adaraushe 741103 Ashuran…