District: Assakio zip codes Town Zip Code Abu 950102 Achigogo 950102 Adogi 950102 Agbulagu 950102 Akura 950102 Akuya 950102 Alawa-Gana 950102 Ambana 950102 Andasin 950102 Aridi 950102 Arikya 950102 Arugbadu 950102 Ashangwa 950102 Ashige 950102 Assakio 950102 Awuwa 950102 Azuba 950102 Barikin Abdullahi 950102 Barkin Kogi 950102 Danka 950102 Fefe Ruwa 950102 Gidan-Aiki Ajiga 950102…