Zuru L.G.A Zip Code District: Bedi Bedi 872104 Danko 872104 Domo 872104 Dongo 872104 Gwanfi 872104 Kele 872104 Kendu 872104 Koga 872104 Kyabu 872104 Landi 872104 Maraban Dako 872104 Marafa 872104 Sanforo (Filin-Jirgi) 872104 Shindi 872104 T/Maga 872104 Unguwan Gara 872104 Unguwan Joji 872104 Unguwan Kate Ubandawaki 872104 Unguwan Kwanchi Manga 872104 Unguwan Rimi 872104…