District: Zango Agala 824104 Arautake 824104 Badake 824104 Barege 824104 Bidawa 824104 Bulungudu 824104 Dan Ali 824104 Dargage 824104 Dasha 824104 Dawan-Malam 824104 Ditse 824104 Fantaika 824104 Fiwuni 824104 Fiyuni 824104 Garandama 824104 Garni 824104 Gurda 824104 Gwamba 824104 Gwanba 824104 Huli 824104 Ishiyawa 824104 Jiba 824104 Jirdede 824104 Kanda 824104 Katsayai 824104 Kawarin Malamai…