District: Tsanyawa Baje 703102 Bumai 703102 Dadarawa 703102 Dadarawa Tsohuwa 703102 Dakwai 703102 Dumbulum 703102 Farsa 703102 Gozaki 703102 Gurun 703102 Harbau 703102 Jamar’a 703102 Jigilawa 703102 Kabagiwa 703102 Katsale 703102 Kokai 703102 Kuka 703102 Kwandawa 703102 Nassarawa 703102 Rafin Tsamiya 703102 Runji 703102 Tatsan 703102 Tsanyawa 703102 Yakanawa 703102 Yammaman 703102 Yanawaki 703102 Yancibi…