Nuskka Zip Codes can also be referred to as Nsukkau postal codes or postcode. Below is the full list of Nuskka Zip Codes in Enugu State Nigeria.

Nuskka Zip Codes

Nuskka L.G.A Zip Codes

District: Alora – Uno

Ajuona 410105
Amikpo 410105
Ugbene 410105
Uwani 410105
District: Anuka

Ajuona 410114
Aka-Utara 410114
Amala 410114
Ukwuokpeye 410114
Umushere 410114
District: Edem

Akpa-Edem 410104
Edem-Ani 410104
Ozzi-Edem 410104
District: Eha-Alu-Mona

Agbamere 410106
Ama Okpara 410106
Amaechi Elu 410106
Amundi 410106
Eha 410106
Isienu 410106
Ogbodo Elu 410106
Ogbodu Okanya 410106
Ukwuaji 410106
Umude 410106
Uwani 410106
District: Eha-Ndiagu

Azuabor
410107
Breme 410107
Etiti-Agu 410107
Ezembunagu 410107
Umabo 410107
District: fe-Oballa

Ede-nta 410109
Ede-Ukwu 410109
District: Ibagwa – Agu

Acharichankpume
410116
Agudele 410116
Ogwuoroko 410116
Ugwu-ohugu 410116
Uzoanyinya 410116
District: Ibagwa-Ani

Ejuona 410112
Omaka 410112
Umani 410112
District: Lejja

Akaibite 410110
Ejuona 410110
Umani 410110
District: Nsukka (Rural)

Ihe/Owerre 410101
Nkpunano 410101
Nru 410101
District: obimo

Agbo 410102
Ajuona 410102
Akautara 410102
Akpotoro 410102
Eluagu 410102
Ikwoka 410102
District: Obukpa

Ajuona 410113
Obige 410113
Odim 410113
Ogbeagu 410113
Owerre 410113
Ugokpe 410113
District: Okpal-Igbo

Edemani 410103
Ibeagwa-Aka 410103
Iheaka 410103
Ovoko 410103
District: Okpuje

Ajuona 410111
Aka-Utara 410111
Akaibite 410111
District: Okutu

Achara
410115
Agbo-Enugu 410115
Agbo-Ogazi 410115
Amaogbo 410115
Ohuno 410115
Onene 410115
Ugwaka 410115
Uwani 410115
District: Opi

Ibeku 410108
Idi 410108
Ihiagu 410108
Ogbozala 410108
Opi-Agu 410108