Month: April 2017

Ijumu Zip Codes Of Ijumu L.G.A In Kogi State Nigeria

District: Ijumu Zip Codes Town Zip Code Aduge 261103 Agirigbobn-Oke 261103 Aiyegunle Gbede 261103 Aiyeotro-Gbrdde 261103 Aiyere Ayere 261103 Araromi-Gbede 261103 Arima 261103 Ayeh-Gbede 261103 Egbeda Egga 261103 Egbedsyere- 261103 Ekinrin Adde 261103 Iffe 261103 Iffe Tedo 261103 Ifihafom 261103 Igbolsyere- 261103 Igbopin-Okeouju 261103 Igo-Igere 261103 Ikoyi 261103 Iluagba 261103 Iyah-Gbede 261103 Iyamoye 261103 Iyara…


Ibaji Zip Codes of Ibaji L.G.A In Kogi State Nigeria

District: Onyedge Town Zip Code Adgwu 271105 Ajankoje 271105 Ajitata 271105 Ajmukoje 271105 Akene 271105 Akinia 271105 Akpalobe 271105 Akpanya 271105 Akpiola 271105 Akura 271105 Alakwa 271105 Alogwu 271105 Amabo 271105 Ani-Ocha 271105 Aniocha II 271105 Arrugo 271105 Aya 271105 Echango 271105 Echeno 271105 Efe 271105 Ejule 271105 Ete 271105 Ibaji 271105 Ibaoko 271105 Ika…


Ankpa Zip Codes In Ankpa L.G.A Kogi State Nigeria

District: Ankpa Town Zip Code Abache 270101 Abo 270101 Acherane 270101 Adde 270101 Aguma 270101 Aka 270101 Akwu 270101 Ankpa 270101 Atuma 270101 Biraidu 270101 Ebakpoti 270101 Ede 270101 Efiwo 270101 Egbeche 270101 Ejegbo 270101 Ejinya-Abakpa 270101 Ejinya-Efoje 270101 Emanyi 270101 Emedo 270101 Emekutu 270101 Emere 270101 Enale 270101 Enekpoli 270101 Igbahala 270101 Igocha 270101…


Ajaokuta Zip Codes Of Ajaokuta L.G.A In Kogi State Nigeria

ajaokuta zip codes can also be refer to as ajaokuta postal codes or ajaokuta postcode. Below is the full list of postal code for ajaokuta in kogi state Ajaokuta District zip codes ajaokuta zip codes (Town) Abedu 263106 Abodudu 263106 Achimopa 263106 Adege 263106 Adegu 263106 Adogu 263106 Ajaokuta 263106 Anogi 263106 Badoke 263106 Bagana 263106…


Adavi Zip Codes Of Adavi L.G.A In Kogi State

Adavi District Zip Codes Town Zip Code Abagiri 264103 Adabi 264103 Adabunoze 264103 Adademe 264103 Adonukoko 264103 Adu 264103 Akobobe 264103 Aku 264103 Anyoke 264103 Anyoke Enyomo 264103 Atami 264103 Ateba 264103 Eba 264103 Ebenitutu 264103 Ebogogo 264103 Edegu 264103 Ege 264103 Elika-Ohuzeyin 264103 Etuta 264103 Idaboniyero 264103 Idakura 264103 Idare Karaworo 264103 Idato 264103 Idatochi…


Kabba Zip Codes In Kogi State Nigeria

Sir James Oloruntoba Way Zip codes STREETS ZIP CODE Ayaleju St. 261251 Ayeteju St. 261251 Fehintolu St. 261251 Olorunsogo St. 261251 Oluruntoba St. 261251 Omoko St. 261251 Sir James 261251 General Hospital Area zip codes STREETS ZIP CODE Bolorunduro Rd. 261231 Bye Pass 261231 Gowon St. 261231 Korede St. 261231 Lokoja Rd. 261231 Obadebo St….


Otukpo Zip codes In Benue State Nigeria

otukpo zip codes can also be referred to as otukpo postal codes or otukpo postcodes. Below is the list of zip codes in otukpo L.G.A in Benue State Nigeria New Market Zip Codes STREET ZIP CODE Aboja St 972213 Acheri St 972213 Ajine St 972213 Ame St 972213 Commercial Rd 972213 Ebeje St 972213 Egede…


Makurdi L.G.A Zip Codes In Benue State Nigeria

Makurdi L.G.A Zip Codes Adaka 970101 Adeke 970101 Agam 970101 Agbadu 970101 Agbeshir 970101 Agenada 970101 Akaan 970101 Aki 970101 Akigwe 970101 Akpehe 970101 Akume 970101 Alla 970101 Anter 970101 Apir 970101 Arawa 970101 Azuu 970101 Beetseh 970101 Bogo 970101 Chekwar 970101 Eya 970101 Ibume 970101 Ikan 970101 Isuahba 970101 Iwa 970101 Kachi 970101 Kansihio…


Markurdi Zip Codes In Benue State Nigeria

markudi zip codes can also be called markudi postal codes or markudi postcode. Below is the list of markudi  zip codes in markudi Town Benue state Nigeria Kokoroo Area Zip codes STREETS ZIP CODE Aba Ln. 972211 Abuja St. 972211 Akpa St. 972211 Alayi St. 972211 Ameh St. 972211 Augustine St. 972211 Benue St. 972211 Edumoga…


Vandeikya zip codes And Vandeikya L.G.A in Benue State Nigeria

Mbaduku district zip codes Abwa 982108 Agbile 982108 Betse 982108 Change 982108 Dagba 982108 Gbe 982108 Gbegba 982108 Hembe 982108 Ikpoikpo 982108 Shan 982108 Tile 982108 Tsar 982108 Mbagbera district zip codes Achwa 982107 Adobi 982107 Ahile Jime 982107 Branch Atser 982107 Gorkem 982107 Gube 982107 Jape 982107 Mfor 982107 Naa 982107 Tse-Isua 982107 Mbaka…


Ushongo zip codes and Ushongo L.G.A in Benue State Nigeria

Ikov district zip codes Dughen 981118 Gbaka 981118 Hiiton Orbiam 981118 Manor 981118 Mbai-Igbaikyor 981118 Sati 981118 Tse-Abada 981118 Tse-Gbinde 981118 Tse-Sokpo 981118 Ude 981118 Uker 981118 Mbagba district zip codes Abia 981115 Achuura 981115 Agbuudu 981115 Akile Village 981115 Antiev Mbele 981115 Atekombo 981115 Aunde 981115 Bage 981115 Boikyaa 981115 Buter 981115 Chubu 981115…


Takar zip codes And L.G.A in Benue State Nigeria

Gboko district zip codes Gboko 981101 Ipav district zip codes Ador 981103 Ahwa 981103 Akaajime 981103 Amaladu 981103 Anikyov 981103 Anyego 981103 Bay 981103 Gatie 981103 Ikyuen 981103 Itungwa 981103 Maseje 981103 Mbaamandev 981103 Missa 981103 Mkar 981103 Naga 981103 Tse-Gatie 981103 Tse-Kagher 981103 Tse-Mkovur 981103 Kusuv district zip codes Ako 981107 Anshav 981107 Awange 981107…


Okpokwu zip codes of Okpokwu L.G.A In Benue State

Edumoga district zip codes A-Adabulu 973106 Adum 973106 Agamud 973106 Agbangwe 973106 Agila-Oladikwu 973106 Aiede 973106 Ajide 973106 Akaga 973106 Akpitodo-Akpaya 973106 Akpodo 973106 Akpuneje 973106 Alaglanu 973106 Amafu 973106 Aokete 973106 Aokpaneg 973106 Aokpasu 973106 Aokpe 973106 Atekpo 973106 Ebo-Ya 973106 Ebodahubi 973106 Edkeajio 973106 Efede-Aoi 973106 Efffa 973106 Effion 973106 Efoyo 973106 Ejema…


Ohimin zip codes in Ohimin L.G.A In Benue state Nigeria

Adoka districts zip codes Abache 972106 Adoka 972106 Aibeli 972106 Aichene 972106 Aikolekwu 972106 Aiobiduwa 972106 Ajochoko 972106 Alyeya 972106 Anineju Ukwaba 972106 Aukpa 972106 Aune 972106 Eeko 972106 Ekantili 972106 Ipole 972106 Iwili 972106 Obena 972106 Ofiloko 972106 Ogbago 972106 Ogodum 972106 Ogowu 972106 Ojakpama 972106 Ojanowa 972106 Ojinebe 972106 Oklenyi-Uga 972106 Okpaflo 972106…


Obi And Oju zip Codes in Benue State Nigeria

Obi And Oju zip Codes Igede districts zip codes Adum 971106 Adum – Okete 971106 Ainu- Ette 971106 Ameka 971106 Anchim 971106 Andibilla 971106 Anyadegwu 971106 Anyone 971106 Anyuwogbu 971106 Atekpe 971106 Ebonda 971106 Edumoga 971106 Ega 971106 Eja 971106 Ekoti 971106 Ekpong 971106 Epwa-Ibilla 971106 Ibegi 971106 Ichacho 971106 Ichakobe 971106 Idajo 971106 Ihulam…


Logo zip codes in logo L.G.A in Benue State Nigeria

logo zip codes Gaambe Ya zip codes Abaji 980102 Abako 980102 Abega 980102 Ada-Ayaijor 980102 Agu-Centre 980102 Ajungwa 980102 Akella 980102 Answen Agula 980102 Anyom 980102 Apeghan Ugo 980102 Atumbe 980102 Branch-Adamu 980102 Branch-Kungu 980102 Chenchenji 980102 Gawa 980102 Gbise 980102 Gudu 980102 Harga 980102 Hindanigo Akyaa 980102 Hunda Ado 980102 Imande-Mbakange 980102 Kasar 980102…


Kwande zip codes in Kwande L.G.A Benue State Nigeria

Ikurav Ya district zip codes Achia 982103 Adagi 982103 Igon 982103 Ikurav-ya 982103 Ikyogen 982103 Injiov 982103 Mbaga 982103 Newkkikie 982103 Nanev district zip codes Adikpo 982101 Ahile/Akende 982101 Ahundu 982101 Angir Uyough 982101 Dio 982101 Gever 982101 Gube 982101 Haanya 982101 Ikyoor 982101 Ityough 982101 Iyon-Mbahav 982101 Kende 982101 Kookoko 982101 Kuhe 982101 Mbakuran…


Konshisha zip codes Konshisha L.GA In Benue State

Mbavaa district zip codes Aba 971109 Abagi 971109 Achoho 971109 Aduu 971109 Agen 971109 Agera 971109 Agerega 971109 Agheede 971109 Agidi 971109 Akesa 971109 Akputu 971109 Amule 971109 Ankaaye 971109 Atingel 971109 Atorkaan 971109 Awajir 971109 Awuhe 971109 Ayeer 971109 Azem 971109 Bonta 971109 Chia 971109 Deke 971109 Dio 971109 Gbajema 971109 Gbende 971109 Gboho…


Gwer zip codes (East and West) In Benue State Nigeria

Ingohov district: zip codes Abafakyai 971101 Ainu 971101 Aliade 971101 Boko 971101 Chia 971101 Eron 971101 Gbuka 971101 Gigi 971101 Mbaav Oju 971101 Mbe 971101 Ndom 971101 Noal 971101 Nougonoye 971101 Okukukwu 971101 Tse-Ogbe 971101 Ukpute 971101 Ullaim- Ulam 971101 Mbakpa district zip codes Abiah 971104 Adudu 971104 Agagbe 971104 Agasha 971104 Agberagba 971104 Agusu…


Guma zip codes In Benue State Nigeria

 Mbaawa district zip codes Atawa zip code is 970102 Gyushage zip code is 970102 Jugudu zip code is 970102 Mbabai districts zip codes Ikoanenge zip code is 970103 Ortserga zip code is 970103 Tse Tule zip code is 970103 Uikpam zip code is 970103 Mbagwen distriicts zip codes Nalegh zip code is 970105 Talvough zip…